SFO i Børne- og ungeuniverset Hejsnvig

 
Fritidsordningen har plads til 90 børn fra børnehaveklassen til 3. klasse. Hertil kommer en børnehavegruppe på 28 børn.
 
Valgsprog: Frihed til at være dig selv!
 
 
Mål:
 
Personalet ønsker at skabe et trygt og inspirerende miljø, hvor barnet - i fællesskab med andre - kan udvikle sig sundt og positivt.
 
Handling:
 • Vi ser barnet som en ligeværdig person, som har krav på forståelse og respekt.
 • Vi mener, at barnet lærer gennem at være aktiv, og at barnet har en aktiv rolle i egen udvikling og læring, hvorfor barnets egne initiativer og valg vægtes højt.
 • Vi tænker i relationer og mener, at vi voksne er vigtige for, hvordan barnet lykkes med sit forehavende.
 • Vi lægger vægt på, at barnet udvikler venskaber og relationer til andre børn og også relationer til voksne.
Åbningstider:
 
Mandag til torsdag kl. 06.30 - 08.00 og kl. 13.30 - 17.00.
Fredag kl. 06.30 - 08.00 og kl. 11.35 - 16.00.
På skolefridage passes barnet i skoletiden og i den tid, barnet i forvejen er tilmeldt.
Tilmelding til pasning på skolefridage skal ske senest 6 uger før.
 
Moduler og takster pr. måned 2011/2012:
 • Vi ser barnet som en ligeværdig person, som har krav på forståelse og respekt.
 • Vi mener, at barnet lærer gennem at være aktiv, og at barnet har en aktiv rolle i egen udvikling og læring, hvorfor barnets egne initiativer og valg vægtes højt.
 • Vi tænker i relationer og mener, at vi voksne er vigtige for, hvordan barnet lykkes med sit forehavende.
 • Vi lægger vægt på, at barnet udvikler venskaber og relationer til andre børn og også relationer til voksne. - Frihed til at være dig selv!
 
Morgenpasning:
305, - kr. pr. måned.
 
Eftermiddag
1.360, - kr. pr. måned
Morgen og eftermiddag
1.665, - kr. pr. måned
 
 For eventuel pasning i juli måned betales særskilt.
 
 
Dagligdagen
 
Hejnspælen er børnenes tilholdssted, når de er færdige med undervisningen. Vi lægger vægt på, at det er børnenes fritid, de
tilbringer her og at der er et hjemligt miljø. Her kan de lege med deres venner, hygge sig med en bog eller
være med i de aktiviteter, der er i gang rundt om i huset eller ude. Valget er børnenes!
 
Der er nogle praktiske ting, der er fælles for alle:
• Alle børn er ude at lege mindst en halv time efter frokost. Husk derfor udetøj efter vejret.
• I SFO-lokaler bruges ikke ude-fodtøj. Derfor er det en god ide med indesko.
• Vi rydder selv op efter os, når vi er færdige med det, vi var i gang med (lege/spise/læse).
• Mætte børn leger bedst! Husk derfor mad og drikkevarer til SFO-tiden, og husk navn på madkasse og drikkedunk.
 
"Færdselsregler" for vores samvær i Hejnspælen

• Man må godt skændes, men vi hjælper gerne "drabanterne" med at blive forsonet, inden de går hjem.
• Barnet siger goddag og farvel til en voksen hver dag.
• Bandeord udspyttes og parkeres inden man kommer i Hejnspælen.
• øgenavne er YT...
• Kælenavne er OK
• Kærlige drillerier dyrkes med omhu...
• Mobning medfører ballade med de voksne.

Vigtigt: Det skal være rart at være i HEJNSPÆLEN for alle !!
 
Kontaktvoksen

Alle børn i Hejnspælen er tilknyttet en kontaktvoksen.
 
 • Din voksne er den, du spiser frokost sammen med.
 • Din voksne er den, der hjælper dig med både små og store problemer.
 • Din voksne er den, der kender dig bedst.
 • Din voksne er den, der får alle beskeder fra dine forældre og dine lærere.
 • Din voksne vil altid gerne have en samtale med dig — eller dine forældre. hvis I ønsker det.
 • Din voksne holder børnemøde med din børnegruppe hver uge.

Ved eventuelle spørgsmål omkring Hejnspælen kan der rettes henvendelse til Mette Hansen på Hejnspælens tlf.nr.: 72131415.
 
Praktiske oplysninger
 
 
Indmeldelse
 

Sker ved henvendelse i Hejnspælen.

Friplads

Kan søges efter samme regler som i daginstitutioner. Ansøgning
herom sendes via Hejnspælen til kommunen.

Venteliste

Oplysninger herom fås i Hejnspælen