Opgaver

Samarbejde med forældre og det enkelte barn

Drøfte og gennemføre lokale temaer og indsatsområder

Implementere den sammenhængende børnepolitik

   o formulere en handleplan for gode overgange for barnet samt implementere og igangsætte

            evaluering heraf

   o beskrive og udmønte en tværfaglig tilgang til forebyggelse og sundhedsfremme

   o koordinere signalopfang (screeninger mv.) og indsats

Forudsætningen for god opgaveløsning er at:

   o drøfte og afklare distriktsteamets faglige kompetencer og gensidige forventninger til hinanden

   o formulere procedurer for samarbejdet

   o evaluere samarbejdet årligt