Møder om konkrete børn
 
10 gange årligt afholder vi møder omhandlende konkrete børn eller unge.
Her drøfter vi problemstillinger i forhold til konkrete børn. Ofte er det problemstillinger
i forhold til barnets udvikling og trivsel både i institution og familie, hvor der er behov
for en tværfaglig koordinering og indsats. Både institution og familie har mulighed
for rådgivning i forhold til den aktuelle problemstilling.
 
Ved mødet deltager relevante personer fra det private og det professionelle netværk i et
ligeværdigt samarbejde med barnet i centrum.
 
Tværfagligt møde om konkrete børn kommer i stand efter aftale mellem familie og institution,
og alle modtager mødeindkaldelse og guide til forberedelse før mødet.
 
Guide til forberedelse før mødet findes i særskilt menupunkt.